Bến Tre phát triển bền vững du lịch cộng đồng

01/07/2024 365 0
Bến Tre đưa ra trụ cột chính để phát triển du lịch bền vững theo Kế hoạch Hành động của tỉnh về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030 là bền vững về kinh tế - môi trường - cộng đồng.

Du khách hào hứng trải nghiệm tour du lịch sinh thái trên sông nước cù lao Bến Tre

Du lịch cộng đồng đóng vai trò chính trong phát triển kinh tế du lịch

Năm 2023, riêng huyện Châu Thành (Bến Tre) đón khoảng 1 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 915 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 43 cơ sở, doanh nghiệp lớn, nhỏ đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Có được “trái ngọt” này là do lãnh đạo địa phương tập trung phát huy lợi thế cửa ngõ cù lao xanh, định hướng tuyên truyền vận động, hỗ trợ đầu tư phát triển các điểm du lịch có quy mô lớn; kết hợp các điểm có hoạt động lưu trú đã khai thác mô hình du lịch cộng đồng với các hộ dân (chủ yếu là các vườn cây trái theo mùa vụ) đang hoạt động hiệu quả...

Theo Kế hoạch Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái góp phần thu hút khoảng 2,3 - 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40 - 45% (khoảng 1,1 triệu lượt). Đến năm 2030, du lịch cộng đồng góp phần thu hút khoảng 3,2 - 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 46 - 48% (khoảng 1,5 triệu lượt). Phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22 - 25%/năm đến năm 2025 và 24 - 25%/năm đến năm 2030.

Theo Th.S Phan Bửu Toàn (Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn), trong phát triển du lịch, con người vẫn là cốt lõi, vì vậy cần đào tạo tập trung cho đội ngũ làm du lịch tại cơ sở. Đối với người dân làm du lịch, cần đào tạo theo hướng “cầm tay chỉ việc”, không chỉ tập huấn, trang bị kiến thức, mà còn hướng dẫn, giúp đỡ họ trong các vấn đề cụ thể.

Đến năm 2030, nâng cao chất lượng các mô hình du lịch cộng đồng hiện hữu. Hàng năm, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất từ 3 đến 5 mô hình du lịch cộng đồng để nhân rộng. Hình thành nhiều mô hình du lịch cộng đồng đặc trưng, rõ nét. Phấn đấu có ít nhất 15 sản phẩm OCOP du lịch đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; trên 90% chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng, lao động tham gia hoạt động du lịch được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với quá trình chuyển đổi số; phấn đấu 100% điểm du lịch cộng đồng được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá. Xúc tiến du lịch bằng công nghệ số; phấn đấu có ít nhất 5 điểm du lịch/dịch vụ du lịch cộng đồng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Củng cố, hoàn thiện các tuyến du lịch cộng đồng liên tỉnh, trong vùng như: huyện Bình Đại, Ba Tri, Chợ Lách và TP. Bến Tre…

Huy Tự

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

X

Thông báo