Thẩm định cơ sở kinh doanh du lịch - Thúc đẩy phát triển “DU LỊCH VÙNG XANH XỨ DỪA”

26/11/2021 8158 0
Thực hiện Kế hoạch số 7445/KH-UBND ngày 12 tháng 11năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19 những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 và Quyết định số 362/QĐ-SVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Điều hành Du lịch vùng xanh Xứ Dừa; Quy chế hoạt động của Ban Điều hành và các tiêu chí hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Thực hiện Kế hoạch số 7445/KH-UBND ngày 12 tháng 11năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn COVID-19 những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 và Quyết định số 362/QĐ-SVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Điều hành Du lịch vùng xanh Xứ Dừa; Quy chế hoạt động của Ban Điều hành và các tiêu chí hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Ban Điều hành Du lịch vùng xanh Xứ Dừa (gọi tắt là Ban Điều hành) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 trong trạng thái bình thường mới nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thực hiện thẩm định tại Nông trại sân chim Vàm Hồ (ảnh T.S.)

Từ ngày 12 tháng 11 năm 2021, Ban Điều hành đã phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Y tế các hyện/thành phố Bến Tre bắt đầu thẩm định các tiêu chí tạm thời về an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch theo hướng dẫn của ngành quản lý tại Bến Tre. Đơn vị đăng ký thẩm định để đi vào hoạt động là: Riverside Rosort (thành phố Bến Tre); Điểm du lịch sinh thái Farmstay Hải Vân (xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri); Điểm du lịch Lan Vương (thành phố Bến Tre); Tân Cồn Qui, Việt Nhật, HTX Bến Đình, Lô Hội, Nghênh Xuân, Quốc Phương, … nhằm phục vụ cho công tác tổ chức lễ phát động “Khởi động DU LỊCH VÙNG XANH XỨ DỪA”. Nhìn chung, dù trong quá trình chuẩn bị cho đón du khách chính thức từ 15/11/2021 nhưng các đơn vị kinh doanh du lịch đã thực hiện tốt các tiêu chí theo qui định.

Sau sự kiện phát động khởi động du lịch, Ban Điều hành Du lịch vùng xanh Xứ Dừa sẽ tiếp tục thẩm định, hướng dẫn và đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch nhằm thu hút du khách về tham quan du lịch Bến Tre với phương châm “Thích ứng - An toàn - Hiệu quả”. Đây là niềm khích lệ và thúc đẩy ngành Du lịch Bến Tre sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.

Thanh Sơn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

X

Thông báo