Thông báo về việc tổ chức thi Vòng loại Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tỉnh Bến Tre” năm 2023

Lịch trình mẫu

X

Thông báo