Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu điểm đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Lễ phát động "Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên du lịch"

Lịch trình mẫu

X

Thông báo