Chợ Quê Xứ Dừa lần III năm 2024

03/06/2024 10/06/2024

Công viên Cái Cối, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

256 1

Từ ngày 03/6 đến ngày 10/6/2024 (từ 15 giờ đến 22 giờ hàng ngày) tại Công viên Cái Cối, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

Bản đồ

Lịch trình mẫu

X

Thông báo