NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU HOSPITAL

109 Doan Hoang Minh street, Ward 5, Ben Tre ciy, Ben Tre province

Phone: (0275)3817555

Detail

Ben Tre Traditional Medicine

No. 44 Doan Hoang Minh street, Ward 6, Ben Tre city, Ben Tre province

Phone: (0275)3810238

Detail

Ben Tre Mental Hospital

Hamlet 2, Huu Dinh commune, Chau Thanh district, Ben Tre province

Phone: (0275)3820005

Detail

BÌNH ĐẠI HOSPITAL

Quarter 1, Binh Dai town, Binh Dai district, Ben Tre province

Phone: (0275)3851953

Detail

Minh Đức Hospital

No. 333D, Doan Hoang Minh St., Ward 6, Ben Tre city, Ben Tre province

Phone: 1900 2110

Detail

GIONG TROM HOSPITAL

Hamlet 6, Giồng Trôm town, Giồng Trôm district, Bến Tre province

Phone: (0275)3861658

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH

QL 57, ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Phone: (0275)3842395

Detail

Ben Tre Tuberculosis and Lung Hospital

Hamlet 2, Huu Dinh commune, Chau Thanh district, Ben Tre province

Phone: 1900 9095

Detail

X

Notification